ARA

 MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. Satıcı’ya İlişkin Bilgiler:

Unvanı :  BMB SU ARITMA VE TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİC.A.Ş.

Adresi : FATİH MAH.1197 SK.NO:2/4 SARNIÇ-GAZİEMİR / İZMİR

Tel. : 0532 111 6266

Çağrı Merkezi : 0532 111 6266

Faks : 0232 2385238

E-posta : info@bmbsuaritma.com.tr

Ürün İade Adresi : FATİH MAH.1197 SK.NO:2/4 SARNIÇ-GAZİEMİR / İZMİR

Mersis Numarası : 0178 0678 0760 0011

 

1.2. Tüketici/Alıcı’ya İlişkin Bilgiler (*):

Adı/Soyadı/Unvanı

Adresi

Telefon

E-posta adresi

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusunu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://bmbsuaritma.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/lerin satın alınması/satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/LER VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

3.1. Ürün Nitelikleri:

 1. Ürün Cinsi/Modeli

Ürün adedi

Satış Fiyatı (KDV dahil)

Vadeli Fiyatı(KDV dahil)

Ara Toplam

Kargo Ücreti

TOPLAM

3.2. Ödeme ve Teslimat

Ödeme Şekli ve Planı

Teslim Şekli :

 

3.3. Sipariş Veren Kişi Bilgileri: (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi: 

Telefon: 

Faks: 

Email/Kullanıcı Adı: 

3.4. Alıcı Bilgileri (Bundan Sonra Alıcı Olarak Anılacaktır.)

Teslim Edilecek Kişi:

Teslimat Adresi: 

Telefon: 

Faks: 

Email/Kullanıcı Adı:

3.5. Fatura Bilgileri

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Fatura Adresi: 

Telefon:

Faks: 

Email/Kullanıcı Adı: 

 

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, SATICI ‘ya ait www.bmbsuaritma.com.tr adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. ALICI, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; ürünler, SATICI’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde belirteceğimiz Kargo firması vasıtası ile Teslimat Adresi’ne teslim edilecektir.

4.3. ALICI ile SİPARİŞ VEREN ve FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. SİPARİŞ VEREN ve ALICI’yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir.

4.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI’nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli SATICI’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Teslim anında ALICI’nın ya da TÜKETİCİ’nin belirlediği üçüncü kişinin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.

4.7. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.8. Ürün teslim masrafı olan kargo ücreti, ürün bedeline dahil olmayıp; ALICI tarafından ödenecektir.

4.9. ALICI’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI’ya sorumluluk atfedilemez.

4.10. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde kargo masrafı ve nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.11. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.12 ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ürünler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 3 iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını kabul etmektedir.

4.13. SİPARİŞ VEREN/ALICI kendisine teslim edilen ürün/ürünleri kontrol ederek teslim almak ve teslimat eksiksiz gerçekleştirildi ise ürün/ürünlerin eksiksiz teslim alındığına dair sipariş faturasını imzalamak ile yükümlüdür. SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından sipariş faturası imzalanarak teslim alınan siparişlerin SATICI tarafından eksiksiz teslim edildiği anlamına gelir. Bu durumda SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ürünlerin eksik teslim edildiğine dair itiraz hakkı bulunmamaktadır.

4.14. Sipariş teslimatları yalnızca SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın siparişini verirken belirttiği teslimat adresine kapıya ürün/ürünler teslimi şeklinde yapılacaktır. SİPARİŞ VEREN/ALICI, teslimat adresinin haricinde başka bir yerde teslimat talep etse bile kesinlikle teslimat yapılmayacaktır. Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler gösterilemez; gösterilse bile sipariş teslimatı yapılmaz. Teslimat adresinin işyeri, daire, ev, dükkan veya bunun gibi müşteriye aidiyeti belli olan yerler olması esastır. SİPARİŞ VEREN/ALICI bu hükümleri kabul ve beyan eder.

4.15. İşbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, ALICI’nın ürün bedelini ödeyerek SATICI’yı bilgilendirmesine dek; SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.

4.16. ALICI, www.bmbsuaritma.com.tr adlı sitede yer alan ürünün/ürünlerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.17. ALICI, işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen ürüne/ürünlere ait temel özellikler, ürünün/ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.18. SATICI, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.20. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

MADDE 5. CAYMA HAKKI

5.1. ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğu SATICI tarafından taahhüt edilmektedir.

5.2. Cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşması tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde malın SATICI’nın 1.1inci maddede belirtilen ürün iade adresine geri gönderilmesi zorunludur.

5.3. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığının;

 1. SATICI’nın info@bmbsuaritma.com.tr adresine yazılı olarak veya
 2. info@bmbsuaritma.com.tr  e-posta adresine gönderilecek bir e-posta üzerinden

bildirebilecektir.

5.4. ALICI, cayma hakkını kullanırken;

 1. ALICI’ya veya ALICI’nın Teslim Edilecek Kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını, (***)
 2. Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri cayma hakkının kullanıldığının bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde SATICI tarafından belirlenen adrese gönderecektir.

5.5. ALICI’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden ALICI adına kesilmesi durumunda, ALICI’nın tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (ALICI’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden ALICI adına kesilmesi durumunda; ALICI, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.

5.6. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.

5.7. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürün bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

5.8. Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğinin bilincinde olup işbu hususu kabul eder.

5.9. Aşağıdaki mal veya hizmetlerde ALICI cayma hakkını kullanamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

MADDE 6. İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinde belirtilen parasal sınırlar dahilinde TÜKETİCİ’nin ürünü/leri satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir. Taraflar arasında uyuşmazlık durumunda, öncelikle karşılıklı görüşme ve iyi niyet esastır. Eğer uyuşmazlık bu çerçevede çözümlenemez ise İzmir Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ ŞARTLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI/SİPARİŞ VEREN’e ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

Sipariş almak, Ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve sunmak, Ürün ve hizmetleri geliştirmek, Sistemsel sorunların çözümü, Ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, Önceden onay verilmesi halinde siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak vesair amaçlarla SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

Üye aksini belirtmedikçe, üyeliği sonlandığında da, bu madde kapsamında sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda, mevcut verilerinin muhafaza edilmesini, paylaşılmasını, işlenmesini kabul eder. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini info@bmbsuaritma.com.tr ‘den bildirebilir.

ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için BMB Su Arıtma ve Teknolojik Ürünler Anonim Şirketi tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

ALICI SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

Internet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları BMB Su Arıtma ve Teknolojik Ürünler Anonim Şirketi’ne aittir.

Internet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir

MADDE 7. ŞİKAYET VE BAŞVURULAR

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilmektedir.

MADDE 8. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir. İşbu sözleşme, SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik ortamda imzalanıp SATICI’ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

ÜCRET DETAY DOKÜMANI

Mesafeli Satım Sözleşmesi’ne konu olan Ürün(ler)e ilişkin ücret detayları aşağıdaki gibidir:

 1. Ürün Cinsi/Modeli

Ürün adedi

Satış Fiyatı (KDV dahil)

Vadeli Fiyatı (KDV dahil)

Ara Toplam

TOPLAM

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek Kişi

Fatura Adresi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde

Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Fatih Mah. 1197 Sk. No: 2/4 Sarnıç / Gaziemir / İzmir adresinde yerleşik; İzmir Ticaret Siciline 129374 sicil numarası ile kayıtlı BMB Su Arıtma ve Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş. “Şirket” veya Veri Sorumlusu” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, KVKK’nın 3’üncü maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır.

 1. Kişisel Verinin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Veri Sorumlusu’nun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

Kişisel verileriniz Şirket tarafından Sizinle aramızda bulunan sözleşmesel müşteri ilişkisi kapsamında faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Finans ve muhasebe işleri,
 • E bülten gönderilmesi, duyuru yapılması, pazarlama ve satış süreçlerinin yönetilmesi
 • Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,
 • Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması
 • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve İnternet Sitesi’nin işleyişinin iyileştirilmesi,
 • Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere BMB tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • BMB tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • BMB ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile BMB’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası.

Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere Şirket web internet adresinde paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarından ulaşabilirsiniz.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

BMB yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Şirket’in sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.

 1. Kişisel Kimlik Bilgileri (TC Kimlik, Vergi Dairesi Numarası, İsim,) içerir kimlik kartı fotokopisi

         5.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza, ifa yardımcılarımız ve tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, danışmanlık firmalarına ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından Şirket internet adresinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu metinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu metinde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

          6.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işbu metnin 3. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

         7.Veri Sahibinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan, Şirketimiz’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep

KVKK’dan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz’e, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; şirket web adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Fatih Mah. 1197 Sk. No: 2/4 Sarnıç / Gaziemir / İzmir adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak info@bmbsuaritma.com.tr  adresine iletebilir veya KVKK’nın 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 1. Seçme Olanakları

Verilerinizden, yukarıda sayılan amaçlar ile sizi hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerektiğinde bu konularda size danışabilmek amacı ile yararlanmak arzusundayız. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de verilerinizin işlenmesini durdurabilir ve imha politikalarımızı uygulayabiliriz.

 1. Çerez Kullanımı

Uygulamada, ilgi alanlarınızı tespit ederek kullanıcı deneyimlerinizi iyileştirmek ve sizlere Uygulama aracılığıyla sunulan hizmetleri kişiselleştirmek amacıyla çerezler (cookie) kullanılabilir. Çerezler, cihazlarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu dosyalar, navigasyonu kolaylaştırır ve hizmetin çok daha rahat kullanılmasını sağlar.

Çerez Kullanım Politikamıza buradan göz atabilirsiniz.

 1. Veri Güvenliği

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan : BMB Su Arıtma ve Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş.

Mersis No :  0178 0678 0760 0011

Telefon Numarası : 0532 111 6266

Fax Numarası : 0232 2385238

Posta Adresi : FATİH MAH.1197 SK.NO:2/4 GAZİEMİR-İZMİR

E-posta adresi : info@bmbsuaritma.com.tr

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Merkezi Fatih Mah. 1197 Sk. No: 2/4 Sarnıç / Gaziemir / İzmir adresinde bulunan, 0178 0678 0760 0011 MERSİS Numarası ile kayıtlı BMB Su Arıtma ve Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş. (“Şirket”)’nin veri sorumlusu sıfatıyla toplayacağı kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okudum, inceledim ve konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip oldum.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için BMB tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Mevcut veya ileride güncelleyeceğim kişisel verilerimin; üyeliğimin gerçekleştirilmesi ve üye bilgilerimin kaydedilmesi, üyeliğimle ilgili bilgilendirmelerde bulunulması, üyelik işlemleri sırasında ya da BMB’ye başka kanallardan vereceğim bilgilerimin güncellenmesi ve/veya daha sonra değiştireceğim bilgilerimin üyeliğime ilişkin vermiş olduğum bilgiler için güncellenmesini sağlamak yoluyla, kişisel verilerimin güncel tutulması yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi amacıyla, hedef kitle belirlenmesi, şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Site üyeliğim ve alışverişlerime göre bana özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya bana özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Site veya diğer 3. taraf ortamlarında BMB’ye ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, anket vs.) yapılması, müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaları ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması amacıyla işlenmesine, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda BMB’nin yurt içinde veya yurt dışında yerleşik iş ortakları, tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşılmasına rıza veriyorum.

Aydınlatma Metni dahilinde bildirilen amaçlarla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, yurt içinde veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılması, bu kişilerden devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi vb. kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda açıklanan hususlar hakkında bilgi sahibiyim, yazıyı ve aydınlatma metnini okudum ve anladım, bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesini aydınlatılmış açık rızam ile ve özgür irademle

☐Kabul ediyorum.

☐Kabul etmiyorum.

ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

BMB Su Arıtma ve Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi (“BMB” veya “Şirket”) olarak internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Çerez(cookie) kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerez(cookie)’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Çerez(cookie) ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitelerimizde yer alan Kişisel Veri İşleme Politikamız’ dan ulaşabilirsiniz

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “www.bmbsuaritma.com.tr”, internet sitemizin (“Site”) işletilmesi sırasında, site kullanıcıları ve ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamaktayız.

BMB olarak Site’de kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerini değiştirme hakkını saklı tutarız.  Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz. İşbu Çerez Politikası Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet sitemizde çerez kullanılmasının amacı, internet sitemizin işlevselliğini ve performansını arttırarak sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, internet sitemiz üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, internet sitemizin, sizin ve BMB’nin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamaktır. Çerez kesinlikle bir virüs değildir. Sizi zaman kaybından korur, kayıt olmuşsanız daha sonraki girişlerinizde vermiş olduğunuz cevapları otomatik olarak hatırlar.

BMB’ye ait olan www.bmbsuaritma.com.tr web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. www.bmbsuaritma.com.tr web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca BMB tarafından işlenmektedir.

Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır;

 • İnternet sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek,
 • İnternet Sitesini veyahut Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak,
 • Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak,
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin, kullanıcıların ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

www.bmbsuaritma.com.tr  çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.bmbsuaritma.com.tr size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin, içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. www.bmbsuaritma.com.tr çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

www.bmbsuaritma.com.tr ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Aydınlatma Metni kapsamındaki amaçlar doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci fıkrasındaki kanuni veri işleme şartlarının en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz rızanız olmaksızın işlenebilecektir. Aksi hallerde, yani kanuni veri işleme şartlarının bulunmadığı durumlarda kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işlenecektir. Her halde, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla ve iş ortaklarımızla ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler Türleri

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin internet sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kalıcı çerezler internet sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. İnternet sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde internet sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda internet sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezlerin Kategorileri

Teknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

 

Reklam Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür. Facebook: Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar. Çerezin ilk kurulumundan itibaren 2 yıl çalışır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

 

Pazar Analizi Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır. [28 gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kampanya/

Promosyon

Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır. [28 gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Facebook Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar. [28 gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Twitter Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır. [28 gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Konum Kullanıcının IP adresi sayesinde yaklaşık adresinin (şehir, ilçe, posta kodu) belirlenmesini ve kullanıcının bu şekilde otomatik olarak kendi ülkesini seçmesini ve o bölgedeki perakendeciler ile tanıtım günlerinin gösterilmesini sağlar. [28 gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Google

analitikleri

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde internet sitesinin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir.. Son güncellemeden itibaren 2 yıl çalışır.
Adobe Omniture Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını ve bu şekilde internet sitesinin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Çerezin ilk kurulumdan itibaren 5 yıl çalışır. Oturum Çerezi Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

 

Kaynak site Kaynak site kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılır. [28 gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Son ziyaret ve hareket Kullanıcılara sitemizi son ziyaretlerinden itibaren neler değiştiğine ilişkin güncellemelerde bulunmak ve kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılır. [28 gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Son zamanlarda izlenen videolar Son zamanlarda izlenen videoların izlenme tarihleri ve başlıkları, kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir. [28 gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Sayfa Geçmişi Sayfa geçmişi çerezleri, kullanıcıların hangi sırayla hangi siteleri ziyaret ettiğini takip etmek için kullanılır. Eğer kullanıcı Siteyi ziyaret ettiğinde bir hatayla karşılaşırsa, çerez bilgisi hatanın raporlanması ve çözümü için log dosyasına kaydolur. [28 gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

 

Teknik Çerezler
Oturum Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. [28 gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Yük Dengeleme Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır. [28 gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Güvenlik Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır. [28 gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Dolandırıcılık

Tespiti

Tıklama hilelerinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır. [28 gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

 

Otantikasyon Çerezleri

 

Kullanıcı Kimliği Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır. [28 gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kişiselleştirme Çerezleri

 

Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar. Sınırsız, tarayıcıdan ayar/silme yapılana kadar bilgisayarda kalıyor. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash’ı etkinleştiridiği), ya da Flash’a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.

 

Mobil Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash’ı etkinleştirildiği), ya da Flash’a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir. [28 gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Flash Çerezleri

 

Flash çerezleri Oynatılacak ses ve video içeriklerini etkinleştirir. [28 gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

 

Oturum Çerezi Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

GoogleChrome https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Yukarı Git