ARA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru sahibi olarak taleplerinizi, bu forma ek olarak yazılı formatta, bizlere daha önceden bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz veya kayıtlı e-posta aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Yazılı olarak başvurularınızda talebinizi aşağıda yer alan adresimize iletebilirsiniz:

Fatih Mah. 1197 Sk. No: 2/4 Sarnıç / Gaziemir / İzmir

 

Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınıza, Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıt vermekteyiz. Yanıtlarımız Kanun’un aynı maddesi hükmü gereğince talebinize istinaden yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bahse konu haklarınıza ilişkin veri sorumlusu sıfatını taşıyan yapılacak başvurularınız için aşağıdaki alanların doldurulmasını rica ederiz.

Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim ve Soy isim :  
T.C. Kimlik Numarası :  
Telefon Numarası :  
E- Posta Adresi :  
Adres (Ev, İş) :  

 

Lütfen BMB ile olan ilişkinizi belirtiniz. (personel, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, ziyaretçi, hissedar gibi)

 

 

 

 

Lütfen Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

 

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, BMB ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, BMB tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Kanun uyarınca ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında başvurunuzun bizlere ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak değerlendirilecektir. İlettiğiniz başvurularınız değerlendirmelerimiz neticesinde tarafımızca kabul edilecek; ilettiğiniz başvuru içerisinde eksik bir bilgi mevcut olması durumunda talebiniz tarafımızca reddedilebilecektir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için BMB ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Bu hususta sizi bilgilendirip eksik bilgilerinizi tamamlamanız üzere sizlerden talep ettiğimiz bilgileri tarafınıza ileteceğiz.

 

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde BMB, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

BMB olarak başvuru ile ilettiğiniz bilgileriniz, bu form ile kayıt altına alınacak ve veri kategorisi bazında belirlediğimiz imha süreleri dolduğunda verileriniz gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak tarafımızdan silinecektir.

 

Başvuru sonuçlarınız, taramalarımız ve rapor üretme sürecimiz içerisinde ayrıca bir maliyet gerektiriyor ise, Tebliğ’in 7. Maddesinde belirtilen ücretler tarafınızdan tahsis edilebilecektir.

 

Saygılarımızla,

Unvan : BMB Su Arıtma ve Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş.

Mersis No : 0178 0678 0760 0011

Adres : FATİH MAH.1197 SK.NO:2/4 GAZİEMİR-İZMİR

E-posta adresi : info@bmbsuaritma.com.tr

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)  
Adı Soyadı :

 

 
Başvuru Tarihi :

 

 
İmza :

 

 

 

 

Yukarı Git